Wat is loonkostenvoordeel?

Loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers die de overheid verstrekt wanneer een werkgever iemand in dienst neemt die moeite heeft om aan een baan te komen. Bijvoorbeeld vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of vanwege ouderdom in combinatie met een uitkering.

De overheid wil werkgevers (financieel) stimuleren

De overheid wil stimuleren dat werkgevers personeel, dat normaal gesproken maar moeilijk aan een baan kan komen, in dienst nemen. Om dit te bereiken, krijgen werkgevers in dat geval een tegemoetkoming in de loonkosten. Er gelden wel voorwaarden en werkgevers moeten de tegemoetkoming zelf aanvragen.

Wanneer krijg je loonkostenvoordeel?

Het voordeel kan oplopen tot maximaal € 6.000 per werknemer per jaar. Dit loonkostenvoordeel kunt u krijgen voor:

  • oudere werknemers met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking;
  • werknemers die herplaatst worden in een nieuwe of aangepaste functie als ze arbeidsongeschikt zijn geworden.

>> Lees hier meer over de enorme bedragen die werkgevers laten liggen als ze het loonkostenvoordeel niet benutten

Voorwaarden loonkostenvoordeel

U krijgt alleen het loonkostenvoordeel als de werknemer een doelgroepverklaring aanvraagt bij het UWV. Ouderen met een uitkering via de gemeente, vragen de verklaring aan bij de gemeente. Als de werknemer u machtigt, kunt u deze verklaring ook aanvragen.

Verwerk in de loonaangifte

Pas als u de kopie van de doelgroepverklaring heeft ontvangen, kunt u in de loonaangifte de indicatie voor het loonkostenvoordeel (LKV) op ‘ja’ zetten. U doet dit bij iedere aangifte loonheffingen over het jaar waarover u het LKV wilt ontvangen. U krijgt de tegemoetkoming in het jaar na het jaar waarin u aangifte doet.

>> Lees hier hoe je snel een jaarsalaris aan personeelskosten bespaart

Nooit meer een loonkostenvoordeel of personeelssubsidie missen?

Paycheck Personeelszaken is gespecialiseerd in het benutten van loonkostenvoordelen en personeelssubsidie voor kleine en grote werkgevers. Wil je nooit meer een loonkostenvoordeel missen? Sluit dan een nu een premiekorting en personeelssubsidie abonnement af!

Blogs die je misschien ook interessant vindt: