Hoe werkt het premiekorting en subsidie abonnement?

Wij nemen het werk uit handen, benutten alle financiële voordelen en maken het inzichtelijk

Subsidie en financieel voordelige regelingen voor personeel blijven vaak onbenut door werkgevers omdat ze complex zijn en vaak omgeven door veel regels. Vaak hebben ondernemers en werkgevers niet de tijd of de kennis om zich in deze regels te verdiepen en dat is zonde want zo blijven er in Nederland voor miljoenen aan regelingen en voordelen onbenut.

Het Paycheck Premiekorting en Subsidie Abonnement (PPSA) voor personeel is hiervoor de oplossing. Wij bewaken continu welke mogelijkheden zich voordoen, benutten deze mogelijkheden en maken inzichtelijk welk voordeel je hebt behaald. Je hoeft er zelf zo goed als niets voor te doen en benut alle mogelijke voordelen, zonder vervelende verassingen van de belastingdienst achteraf. Wij maken namelijk ook de benodigde administratie op orde.

Het werkt het PPSA?

Check nieuwe medewerkers

Wanneer nieuwe medewerkers in dienst treden is het belangrijk om snel te checken of er regelingen van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld het loonkostenvoordeel (LKV). Om het LKV te mogen toepassen moet binnen drie maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring zijn aangevraagd anders vervalt het recht op LKV. Dan loop je dus  € 18.000,- premiekorting in 3 jaar mis (bij een fulltime medewerker).

Wij doen het volgende bij de medewerkers die nieuw in dienst zijn getreden:

 • Na afloop van elke loonperiode (maand of 4 weken) lever je de gegevens van nieuwe medewerkers aan in onze beveiligde online omgeving, óf wij halen de gegevens rechtstreeks uit uw personeel en salarissysteem.
 • Wij doen een korte (digitale) uitvraag aan de nieuwe medewerkers en checken of er regelingen van toepassing zijn op de medewerker die tot een premiekorting of subsidie kunnen leiden
 • Wij regelen de nodige documenten (bijvoorbeeld de doelgroepverklaring voor het loonkostenvoordeel)
 • Wij zorgen dat de regeling correct wordt toegepast in de salarisadministratie of vragen de subsidie aan
 • Wij zorgen dat uw administratie voldoet aan de eisen van de regeling of subsidie
 • Wij checken de beschikkingen van instanties als het UWV, zodat u zeker weet dat u de juiste subsidie ontvangt.

Check bestaande medewerkers

 • Na afloop van elke loonperiode doen we een korte digitale uitvraag waarin we checken of er medewerkers zijn die:
  • Een opleiding zijn gaan volgen
  • Leerling (leer/werk traject) zijn
  • Arbeidsongeschikt zijn geraakt
  • Langdurig arbeidsongeschikt zijn
  • Herplaatst gaan worden
  • Omgeschoold gaan worden
 • Bij medewerkers die in aanmerking komen voor een regeling of subsidie dan vragen wij deze aan of zorgen dat deze correct wordt toegepast in de salarisadministratie
 • Wij zorgen dat uw administratie voldoet aan de eisen van de regeling of subsidie
 • Wij checken de beschikkingen van instanties als het UWV, zodat u zeker weet dat u de juiste subsidie ontvangt.

Inzicht

 • Na elke loonperiode krijg je een resultaatoverzicht. Hierin staat precies welke regeling is benut en wat het heeft opgeleverd.

Welke subsidies en regelingen:

Onderstaande subsidies komen wij veel tegen in de praktijk, maar de lijst is nog niet compleet, vaak zijn er tijdelijke regelingen of subsidies die bijvoorbeeld door de overheid in het leven worden geroepen om ondernemers te stimuleren:

 • Lage inkomensvoordeel
 • Loonkostenvoordeel
 • Premiekorting Ouderen
 • Premiekorting Arbeidsgehandicapten
 • ESF subsidie
 • Regeling praktijkleren
 • Sectorsubsidies
 • Subsidie aanpassing werkplek
 • Loondispensatie Wajong
 • Premievrijstelling marginale arbeid
 • WAB premies
 • WW Werktijdverkorting
 • WW Onwerkbaar weer
 • Tijdelijke subsidies
 • No-riskpolis UWV
 • WAZO
 • Stagefonds (Zorg)
 • Sectorplanplus (Zorg)

Kosten:

Wij nemen al het werk uit handen en benutten alle mogelijk regelingen voor jou als werkgever. We werken met drie soorten vergoedingen:

 1. Vast bedrag per medewerker

Afhankelijk van het aantal medewerkers dat je in dienst hebt en dat je in dienst verwacht te nemen spreken we een vast bedrag per maand af waarvoor we onze werkzaamheden verrichten. Alle benutte subsidies en regelingen zijn dan voor jou. Dit bedrag wordt lager als je bijvoorbeeld ook je salarisadministratie aan ons uitbesteed.

 1. No-cure no-pay

Wij voeren de werkzaamheden uit en krijgen pas betaald als de regeling of subsidie door jou is benut of op je bankrekening staat. We brengen dan een percentage in rekening over de benutte regeling of subsidie. Dit percentage spreken we van te voren af en is afhankelijk van het aantal mensen dat je in dienst hebt, de branche waarin je zit en hoeveel je zelf al benut aan regelingen en subsidies.

 1. Premiescan

Voor dat we starten met het PPSA kunnen we een premiescan uitvoeren. Met deze scan kijken we of je de afgelopen jaren mogelijkheden om regelingen of subsidies toe te passen hebt laten liggen en of je niet teveel premies betaald via de salarisadministratie. Vaak levert de premiescan je een leuk bedrag op, door regelingen die met terugwerkende benut kunnen worden, dit bedrag kun je dan onder andere inzetten om een PPSA af te sluiten.

Direct abonnement aanvragen?

Direct een abonnement afsluiten? Of wil je meer info over het PPSA? Neem dan nu contact op!

1 + 1 = ?