Verplichte preventiemedewerker: last, of kans?

Voorkomen van kosten en uitval door verzuim

Door deze verplichting en de belangrijke rol die de preventiemedewerker speelt, kan het hebben van een preventiemedewerker bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving en daarmee het voorkomen van kosten en uitval door verzuim

>> Lees hier meer over het voorkomen van verzuim

Meer dan een papieren tijger

Het is beter om de preventiemedewerker als kans te zien en niet als een papieren tijger omdat de preventiemedewerker een belangrijke rol kan spelen bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.

Investeren in de preventiemedewerker loont

Door de preventiemedewerker serieus te nemen en te investeren in zijn of haar kennis, vaardigheden en mindset krijg je een medewerker die daadwerkelijk de veiligheid en gezondheid op de werkvloer verbetert. Dit leidt tot een betere werksfeer, vermindering van risico’s en aanzienlijke kostenbesparingen

Vergroten van kennis, vaardigheden en mindset = meer veiligheid en gezondheid

Het investeren in de kennis, vaardigheden en mindset van de preventiemedewerker is waardevol omdat dit kan bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Een preventiemedewerker met voldoende kennis en vaardigheden kan beter in staat zijn om arbeidsgerelateerde risico’s te identificeren en hierop passende maatregelen te nemen.

Pro-actieve en oplossingsgerichte houding

Ook kan een preventiemedewerker met de juiste mindset, zoals een proactieve en oplossingsgerichte houding, bijdragen aan een veiligheidscultuur binnen de organisatie waarbij veiligheid en gezondheid als belangrijk worden gezien en continu verbeterd worden.

Besparen op verzuimkosten, vervangingskosten en productieverlies

Daarnaast kan het investeren in de kennis, vaardigheden en mindset van de preventiemedewerker leiden tot kostenbesparingen voor de organisatie. Door bijvoorbeeld het voorkomen van arbeidsongevallen en gezondheidsklachten, kan de organisatie besparen op verzuimkosten, vervangingskosten en productieverlies.

>> Lees hier meer over het besparen op personeelskosten zonder je medewerkers te benadelen

Voldoen aan steeds veranderende wet- en regelgeving

Ook is het belangrijk om te investeren in de kennis, vaardigheden en mindset van de preventiemedewerker vanwege de veranderende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en preventie. Een preventiemedewerker die goed op de hoogte is van deze ontwikkelingen en de juiste kennis en vaardigheden heeft, kan ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en daarmee boetes en reputatieschade voorkomen.

Creëer een veilige en gezonde werkomgeving

Kortom, het investeren in de kennis, vaardigheden en mindset van de preventiemedewerker is waardevol omdat dit kan bijdragen aan een veiligere en gezondere werkomgeving, kostenbesparingen voor de organisatie en het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en preventie

Aan de slag!

Bedrijven met een aantoonbaar veilige en gezonde werkomgeving hebben een grote aantrekkingskracht op (nieuwe) medewerkers. Dus wil jij aan de slag met een gezonde en veilige werkomgeving? Of wil je een preventiemedewerker met de juiste kennis, vaardigheden en mindset inhuren? Neem dan nu contact met ons op!

Blogs die je misschien ook interessant vindt: