Verzuimconsultancy

Vroeger was ziekteverzuim overzichtelijk

Heel lang geleden, toen de oprichter van Paycheck nog stageliep voor zijn HRM-opleiding was het omgaan met ziekteverzuim nog eenvoudig en overzichtelijk. Verreweg de meeste ziekmeldingen hadden fysieke problemen of griep als oorzaak. En er was als werkgever ook niet veel om je druk over te maken, want het UWV betaalde het ziekengeld.

Wetgeving heeft alles veranderd

Inmiddels is dat allemaal veranderd. Door gewijzigde wetgeving moet je als werkgever twee jaar lang het loon doorbetalen van een zieke medewerker. Daarna betaal je nog 10 jaar lang de uitkering van de medewerker, mocht deze “afgekeurd” worden door het UWV.

HR-taken nemen toe door psychisch verzuim

Inmiddels voert 93% van de HR-adviseurs dagelijks taken uit die te maken hebben met ziekteverzuim, zo blijkt uit onderzoek van ADP en Berenschot (download hier). En het verzuim in Nederland blijft stijgen volgens de cijfers van het CBS. De oorzaak van deze stijging ligt vooral in het psychisch verzuim. Door toenemende burn-outs en door spanningsklachten als gevolg van werkomstandigheden zoals de stijl van leidinggeven, zingeving en welzijn.

Een hoog ziekteverzuim is een symptoom

Vergelijk het met het olieverbruik van een auto. Elke auto met een benzinemotor verbruikt olie, dat is normaal en om de zoveel duizend kilometer moet je de olie weer bijvullen. Als je echter elke week, of om de honderd kilometer olie moet bijvullen dan is er iets hand de hand. Het hoge olieverbruik is dan een symptoom en de onderliggende oorzaak zit ergens in de auto. Dit kan een geestelijke oorzaak zijn (de auto wordt door de bestuurder verkeerd bestuurd) of een fysieke (er zijn onderdelen kapot of versleten). Los de onderliggende oorzaak op en het olieverbruik zal weer terug keren naar normaal. Zo is het met hoog of stijgend ziekteverzuim ook, het is een symptoom dat er iets aan de hand is in de organisatie, geestelijk of fysiek. Los de oorzaak op en het ziekteverzuim zal weer terugkeren naar normaal.

Een aanpak die werkt

Paycheck verzuimconsultants heeft een aanpak ontwikkeld om het verzuim in organisaties onder controle te krijgen, een aanpak die is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring met verzuimbeheersing en organisatieadvies. De aanpak is gericht op het personeelsbeleid van de werkgever en koppelt de verzuimaanpak aan de organisatiedoelen en met name de vraag “Hoe wil je met je mensen omgaan en hoe wil je dat ze met elkaar omgaan? ” De manier waarop je met personeel omgaat heeft grote invloed op de werkomstandigheden en daarmee direct op het ziekteverzuim.

Stappenplan aanpak ziekteverzuim

De aanpak van ziekteverzuim is globaal ingedeeld in 4 stappen:

 • 1. Bepaal wat je wil bereiken

  Wat zijn je organisatiedoelen?

  Wil je een laag verloop, of meer samenwerking, of meer innovatie? Om je organisatie te ontwikkelen moet je weten waarnaartoe. Welke doelen moet je met je organisatie halen om te voldoen aan je missie en visie? Dit moet voor iedereen in de organisatie helder zijn. Als niet voor iedereen helder is waar de organisatie aan werkt en waarom de organisatie daaraan werkt dan leidt dit tot onduidelijkheid en miscommunicatie op de werkvloer. Uiteindelijk leidt dit tot slechte psychische werkomstandigheden.

  Wat voor werkgever wil je zijn?

  Hoe wil je dat werknemers over je praten? Stel dat ze ziek geweest zijn en een re-integratietraject hebben doorlopen. Hoe wil je dan dat ze hierover vertellen aan hun omgeving? Vol trots, omdat hun werkgever vol begrip was en een professioneel en warm traject heeft opgezet? Of verbitterd en teleurgesteld omdat medewerkers die ziek zijn niet meer meetellen? Of wil je dat ze altijd vol trots over jou als werkgever praten omdat je er alles aan doet om medewerkers gezond te houden en hun inzetbaarheid te vergroten?

  “Van Martin heb ik geleerd hoe je verzuimgedrag kunt aanpakken en hoe je als HR-businesspartner grip kunt krijgen op verzuim. “

  Jony: HR-adviseur

 • 2. Identificeer de mogelijkheden om het verzuim te beïnvloeden

  Kijk naar de cultuur en de spelregels van de organisatie

  Elke organisatie heeft zijn eigen cultuur, de spelregels voor hoe men met elkaar omgaat binnen de organisatie. Dit kunnen geschreven regels zijn (beleid, procedures) maar ook ongeschreven regels zijn (als je je ziekmeldt, tel je niet meer mee). Om invloed uit te oefenen en veranderingen door te voeren in de dagelijkse gang van zaken zal je met beide rekening moeten houden. Maar eerst zal je naar de huidige situatie moeten kijken en een reel beeld moeten krijgen van de situatie

  Werken onze procedures?

  Zijn de procedures rondom ziekteverzuim gekoppeld aan een organisatiedoel? En wordt dit doel meetbaar bereikt? Zo niet schrap dan de procedure en vervang zo nodige door een procedure die wel doeltreffend is.

  Wat zeggen de cijfers?

  Het verzuimpercentage van een organisatie zegt niet zoveel. Net als de buitentemperatuur is het verzuimpercentage steeds aan schommelingen onderhevig en seizoensgebonden. Als de temperatuur laag is, is het verzuim hoog (februari) en andersom (augustus), zo blijkt uit de cijfers van het CBS .

  =Globale cijfers zeggen dus niet zoveel, je zult dus in moeten zoomen op de cijfers en beoordelen of ze valide zijn. Zodat je wet wat je meet. Gebruik de cijfers niet als basis voor beleid, maar alleen om te meten of je interventies succesvol zijn.

  Hebben we voldoende kennis, vaardigheid en houding (skills)?

  Weten leidinggevenden wat ze mogen vragen en waarom? Kunnen leidinggevenden een goed verzuimgesprek voeren? Zijn ze erop gefocust om re-integratiekansen te benutten? Als het antwoord op deze vragen nee is laat je mogelijkheden liggen om het verzuim te beïnvloeden.

 • 3. Vertaal je doelstellingen naar verantwoordelijkheden en leg deze op de juiste plek

  Als je organisatiedoelen helder zijn en je weet wat je wil bereiken en ook waar je invloed ligt dan is het tijd om te kijken naar de verantwoordelijken in de organisatie, dit zijn in het algemeen:

  1. Management
  2. HR-adviseur
  3. Casemanager
  4. Leidinggevende
  5. Medewerker
  6. Bedrijfsarts / Arbo

  Help ze aan de juiste skills om vanuit hun rol of functie aan de organisatiedoelen te werken. Geef ze de juiste cijfers om inzicht te geven in het resultaat van hun aanpak.

  Ik heb echt superveel geleerd van Martin over hoe je verzuim kunt beïnvloeden vanuit je eigen rol. “

  Milou, Casemanager

 • 4. Ondersteun de verantwoordelijken in hun rol, niet controleren maar inspireren

  Als de verantwoordelijken inzicht hebben in de organisatiedoelen en hun bijdrage daaraan en ze hebben de juiste skills. Laat ze dan aan de slag gaan. Als het niet direct werkt reken ze dan niet af maar daag ze uit om het beter te doen. Controleer niet elke stap die ze zetten maar kijk mee hoe ze het aanpakken en herinner ze aan de organisatiedoelen (wat wil je bereiken? En waarom wil je het bereiken?)

  Reken nooit mensen af op een ziekteverzuimpercentage! Je rekent iemand toch ook niet af omdat het regent? Het enige waarop je verantwoordelijken moet beoordelen is:

  • Pakken ze hun verantwoordelijkheid? In relatie tot de organisatiedoelen en hun skills.
  • Benutten ze zo snel als mogelijk re-integratiekansen?

Wat levert de aanpak van Paycheck Verzuimconsultants op?

Inzicht

Door de aanpak van Paycheck verzuimconsultants krijg je een antwoord op de volgende vragen

 • Hoe kan ik het ziekteverzuim verlagen?
 • Wat kost ziekteverzuim mijn organisatie?
 • Wat is de oorzaak van het hoge verzuim?
 • Hoe koppel ik verzuimbeleid aan mijn HR-beleid?
 • Hoe is het verzuim in mijn organisatie opgebouwd?
 • Hoe krijg ik grip op verzuim?
 • Hoe voer ik een verzuimgesprek?
 • Hoe richt ik processen rondom ziekteverzuim het best in?
 • Hoe kan ik casemanagers, HR-adviseurs, leidinggevenden en medewerkers beter laten omgaan met ziekteverzuim

Resultaat

Het is ons altijd gelukt om voor onze klanten:

 • Het verzuim structureel te verlagen
 • Grip te krijgen op verzuim
 • De organisatie te verbeteren
 • De ziekteverzuim skills van casemanagers, leidinggevenden en HR-adviseurs te verbeteren
 • Verzuimkosten structureel te verlagen

Een sterke basis voor de toekomst

Door het verzuimbeleid te koppelen aan het personeelsbeleid en de organisatiedoelen en door een heldere visie op wat voor werkgever je wil zijn creëer je een stevige basis. Niet alleen een basis voor succesvol verzuimbeleid, maar ook voor bijvoorbeeld het werken aan:

 • Ziekteverzuimpreventie
 • Gezonde bedrijfscultuur
 • Employer Branding
 • Verloop verlagen
 • Aantrekkelijk werkgeverschap

Vraag meer informatie aan

Wil jij ook grip op je verzuimkosten en het ziekteverzuim aanpakken met een methode die bewezen werkt? Een methode die uitgaat van jouw kracht als werkgever en die jouw organisatie beter maakt? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel als mogelijk contact met je op.

4 + 4 = ?