Werkgevers die het loonkostenvoordeel (LKV) niet benutten laten tienduizenden euro’s liggen.

Het LKV is een tegemoetkoming van de overheid voor het in dienst nemen van:

  • oudere werknemers met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking.

En het herplaatsen van:

  • werknemers in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

LKV Melden in salarissoftware

Het LKV-voordeel kan oplopen tot in totaal € 18.000,- per in dienst genomen medewerker. Om het voordeel te verkrijgen moet je in je salarissoftware de melding aanzetten bij de betrokken medewerkers. Veel werkgevers weten niet hoe en wanneer ze het LKV mogen toepassen, of ze vergeten om de juiste melding te doen in de salarissoftware.

>> Check hier hoe een werkgever meer dan € 100.000,- aan subsidie misliep

Geen terugwerkende kracht

Een paar jaar geleden was dat geen probleem en kon je het LKV (toen nog premiekorting) tot 5 jaar met terugwerkende kracht aanvragen. Dat geldt nu niet meer, nu moet je binnen 3 maanden een doelgroepverklaring aanvragen en deze bewaren bij de salarisadministratie. Ben je te laat dan loop je dus mogelijk tot € 18.000,- voordeel per medewerker mis.

>> Wil jij nooit meer het LKV of een andere subsidie voor personeel missen? Check dan ons Premiekorting & Subsidie abonnement

Stappenplan voor het benutten van LKV

Wil je het loonkostenvoordeel benutten doorloop dan deze stappen:

  1. Vraag aan nieuwe medewerkers of een LKV van toepassing is bij hun indiensttreding
  2. Zo ja, vraag direct de doelgroepverklaring aan
  3. Vermeld na ontvangst van de doelgroepverklaring direct het LKV bij de betrokken medewerkers in de salarisadministratie (salarissoftware)
  4. Controleer na afloop van het indiensttredingsjaar de LKV-beschikking van de belastingdienst
  5. Klopt de beschikking niet? Ga dan binnen 6 weken in beroep.

Heb je vragen over het loonkostenvoordeel of over de salarisadministratie? Neem dan gerust contact met ons op 

>> Check hier onze vorige blog: De checklist personeel in dienst nemen

Blogs die je misschien ook interessant vindt: