5 (korte) tips om te besparen op je personeelskosten, zonder je personeel te benadelen 😉

5 (korte) tips om te besparen op je personeelskosten, zonder je personeel te benadelen ;)

Kansen met Sociale Zekerheid

Op het moment van schrijven van deze blog zitten we in moeilijke tijden (Corona / Covid virus), maar onderstaande tips zou je eigenlijk altijd toe moeten passen. Want als ondernemer probeer je natuurlijk altijd onnodige kosten te vermijden en kansen te benutten. De wereld van de sociale zekerheid en de salarisadministratie brengen vaak hoge kosten met zich mee voor werkgevers, zonder dat de werkgevers precies weten voor welke regelingen deze kosten voor worden gemaakt. Nog minder bekend is, vaak door gebrek aan kennis, dat er ook voordeel is te halen uit de regelingen. Hieronder lichten we een paar manieren toe om voordeel te halen in de wereld van de Sociale Zekerheid en de Salarisadministratie, zonder dat we te diep in gaan op alle regels die een rol spelen. Want dan zou deze blog veeeeeeel te lang en te saai worden.

1.Word eigen risico drager

In Nederland betalen alle werkgevers, via de salarisadministratie (loonaangifte) sociale premies. Van deze premies worden onder andere de uitkeringen betaald van werklozen (WW) en (langdurig) arbeidsongeschikten (WGA en ZW).

Als jouw (tijdelijke) medewerkers langdurig ziek worden en in de ziektewet (ZW) of in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) terecht komen dan brengt het UWV de kosten van deze uitkering 10 jaar lang(!) bij de werkgever in rekening via een verhoging van de premie die je betaalt via de salarisadministratie. Dit zijn aanzienlijke kosten die tot in de tienduizenden euro’s kunnen oplopen en voor grote werkgevers in de tonnen.

Als je eigen risico drager wordt hoef je deze premies niet meer te betalen. Je kunt het risico dan bij een verzekeraar onderbrengen en daar betaal je over het algemeen veel minder premie voor. Ook krijg je meer invloed op het verzuim waardoor de je de kosten nog verder kan laten dalen.

2. Benut Loonkostenvoordeel en subsidies

Voor bepaalde doelgroepen van werknemers kun je een korting krijgen op de premie die je af moet dragen aan het UWV. Het voordeel kan oplopen tot maximaal EUR 18.000,- in drie jaar. Het loonkostenvoordeel geldt voor onderstaande doelgroepen:

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden:Loonkostenvoordeel:Maximale termijn:
Categorie 1:

Oudere werknemer (uit uitkeringssituatie (56 jaar en ouder)

Per verloond uur: € 3,05

Maximaal per kalenderjaar: € 6.000,00

3 jaar
Categorie 2:

Arbeidsgehandicapte werknemer

Per verloond uur: € 3,05

Maximaal per kalenderjaar: € 6.000,00

3 jaar
Categorie 3:

Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Per verloond uur: € 1,01

Maximaal per kalenderjaar: € 2.000,00

3 jaar
Categorie 4:

Herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemer

Per verloond uur: € 3,05

Maximaal per kalenderjaar: € 6.000,00

1  jaar

Naast het loonkostenvoordeel zijn er nog andere voordelen zoals het Lage Inkomensvoordeel, de no-riskpolis, ESF subsidies, de subsidieregeling praktijkleren en ga zo maar door. De regelingen kennen is kosten besparen. Natuurlijk kun je het benutten van alle regelingen ook uitbesteden

3. Controleer je WHK-beschikking

Elke werkgever ontvangt jaarlijks de WHK-beschikking van de belastingdienst, hierop staat hoeveel premie je moet betalen via je salarisadministratie. WHK staat voor werkhervattingskas. Het percentage dat op de beschikking staat moet worden ingevoerd in de salarisadministratie zodat bij elke loonperiode het premiebedrag kan worden berekend. Als het percentage dat op de beschikking staat te hoog is, betaal je dus elke maand teveel premie en dit wordt niet automatisch teruggestort door de belastingdienst. Check dus of het percentage klopt! Of beter laat het checken 😉

4. Optimaliseer je salarisadministratie

Een fout in de salarisadministratie is snel gemaakt en dat heeft vaak vervelende gevolgen. Je moet tijd besteden aan het herstellen van de fout en je medewerker is vaak niet blij met de fout. Als je de salarisadministratie hebt uitbesteed moet je vaak weer kosten maken om de fout te laten herstellen. Bedenk dus goed hoe je met je salarisadministratie om wil gaan en vraag je af:

  • Heb ik voldoende tijd om zelf met de salarisadministratie bezig te zijn?
  • Heb ik voldoende kennis om zelf met de salarisadministratie bezig te zijn?
  • Heb ik het juiste (online) programma voor mijn wensen ten aanzien van de salarisadministratie?
  • Haal ik voldoende uit mijn (online) programma voor salarisadministratie?
  • Weet ik wel wat er mogelijk is op het gebied van automatisering van de salarisadministratie?
  • Betaal ik niet teveel voor wat krijg op het gebied van salarisadministratie?

Het beantwoorden van bovenstaande vragen kan leiden tot het uitbesteden van (delen van) de salarisadministratie waardoor je kosten bespaart, de kans op fouten verkleint en het rendement verhoogt.

5. Doe een premiescan

Een premiescan biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of je wel optimaal gebruik maakt van de regelingen in jouw salarisadministratie. Je krijgt inzicht of je niet teveel premie hebt betaalt en of de diverse subsidieregelingen volledig zijn of worden benut. Deze scan kan vaak met terugwerkende kracht (5 jaar) worden uitgevoerd, waarbij teveel betaalde premies kunnen worden teruggevorderd en sommige subsidies alsnog kunnen worden benut.

Blogs die je misschien ook interessant vindt: