Boetes voor werkgevers die niet voldoen aan de Wet Transparante Arbeidsvoorwaarden

De Wet Transparante Arbeidsvoorwaarden (WTA) is een wet die op 1 augustus 2022 in werking is getreden en heeft tot doel om de transparantie van arbeidsvoorwaarden te vergroten. De wet verplicht werkgevers om aan werknemers duidelijkheid te verschaffen over de verschillende onderdelen van hun arbeidsvoorwaarden. Hieronder valt onder andere het loon, de vakantiedagen, de werktijden en de pensioenregeling. Dit zijn de hoofdpunten uit de wet:

  • Uitbreiding informatieverplichting;
  • Kosteloze scholing;
  • Verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden;
  • Geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid;
  • verbod op nevenwerkzaamheden ingeperkt.

Arbeidsvoorwaarden verplicht schriftelijk vastleggen

Voor werkgevers betekent de wet dat zij verplicht zijn om de arbeidsvoorwaarden van hun werknemers schriftelijk vast te leggen en deze aan de werknemer te verstrekken. Het is dus belangrijk voor werkgevers om ervoor te zorgen dat zij de arbeidsvoorwaarden van hun werknemers goed in kaart hebben gebracht en deze op een heldere en begrijpelijke manier kunnen communiceren.

>> Lees hier 3 tips voor opstellen van een arbeidsvoorwaardenreglement (AVR)

Schriftelijk informeren over wijzigingen

Daarnaast moeten werkgevers ook bij iedere wijziging van de arbeidsvoorwaarden de werknemer hierover schriftelijk informeren. Werkgevers moeten er dus voor zorgen dat zij hun administratie op orde hebben en dat zij snel en efficiënt kunnen communiceren met hun werknemers over wijzigingen in hun arbeidsvoorwaarden.

Boetes van inspectie SZW

Als werkgevers zich niet aan de wet houden, dan kan dat leiden tot een boete van de Inspectie SZW. Het is daarom belangrijk dat werkgevers zich goed informeren over de wet en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de verplichtingen die de wet met zich meebrengt.

Voldoe jij aan wet Transparante Arbeidsvoorwaarden?

Wil jij zeker weten dat jouw HR-administratie voldoet aan de WTA? Neem dan nu contact met ons op.

Blogs die je misschien ook interessant vindt: