Werkgevers met goede controle van WTL-beschikking 2022 ontvangen hogere UWV-vergoedingen

Binnenkort verstuurt het UWV de Wtl-beschikking-2022 naar alle werkgevers. Regelmatig komen wij onjuistheden tegen in de beschikking wanneer wij deze controleren voor onze klanten.  Door deze onjuistheden loopt een werkgever al snel duizenden euro’s aan tegemoetkoming mis.

Vergoeding voor in dienst hebben kwetsbare medewerkers

Op de beschikking staat de voorlopige berekening van de vergoeding voor het in dienst hebben van kwetsbare werknemers, die werkgevers in 2023 uitbetaald krijgen voor werknemers die in 2022 zijn verloond. Het is dus belangrijk dat de voorlopige berekening goed gecontroleerd wordt.

Uitbetaald in september

Werkgevers ontvangen eerst de voorlopige berekening Wtl beschikking. Vervolgens kunnen eventuele bezwaren tot 1 mei worden ingediend. Daarna beoordeelt het UWV de bezwaren en verstuurt uiterlijk 31 juli de definitieve berekening Wtl beschikking.Tot slot wordt de definitieve Wtl tegemoetkomingen uiterlijk begin september uitbetaald door de Belastingdienst.

Wat is een Wtl-beschikking?

De Wtl-beschikking-2022 is een specificatie, waarin de tegemoetkomingen op grond van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) per onderdeel en per werknemer staan vermeld.  De Wtl vergoedingen worden altijd het volgende jaar uitbetaald aan werkgevers. Op de Wtl beschikking 2022 staan dus de tegemoetkomingen over het jaar 2022 die in 2023 worden uitbetaald.

Tegemoetkomingen Wtl 2022

Het doel van de Wtl is om werknemers met een kwetsbare positie ook in de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De tegemoetkomingen voor deze doelgroepen zijn:

Loonkostenvoordeel (LKV) max. € 6.000,- per werknemer**

Lage inkomensvoordeel (LIV) max. € 1.520,- per werknemer**

Jeugd-LIV, max € 613,60 per werknemer** per jaar

**betreft alleen de werknemers die in aanmerking komen

Wtl-check

Om te voorkomen dat je te weinig vergoeding ontvangt is het van belang om de specificatie goed te laten controleren op:

  • Staan de juiste medewerkers er (allemaal) op?
  • Is de verplichte doelgroepverklaring LKV in administratie aanwezig?
  • Klopt het aantal verloonde uren;
  • Klopt het gemiddeld uurloon;
  • vergoedingen per werknemer;
  • optimalisatie tegemoetkomingen.

Bezwaar maken

Wanneer uit de check blijkt dat de beschikking onjuiste gegevens bevat kan tot 1 mei 2023 bezwaar worden gemaakt. Dit kan een aanzienlijk financieel voordeel opleveren. Werkgever die hun beschikking 2022 niet goed controleren ontvangen mogelijk te weinig vergoeding van het UWV.

Voorkom nu een te lage vergoeding

Wil jij zeker weten dat je vergoeding klopt en dat je krijgt waar je recht op hebt? Neem dan nu contact met ons op .

Blogs die je misschien ook interessant vindt: