Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)

In de nieuwsbrief loonheffingen 2023 van de belastingdienst is onder andere opgenomen dat het LIV tijdelijk wordt verhoogd. Het LIV wordt toegepast in de salarisadministratie.

Huidige situatie (2022)

Thans bestaat het recht op het LIV als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de werknemer is verzekerd voor een of meer werknemersverzekeringen;
  • de werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,73 en maximaal € 13,43 (tussen 100% en 125% van het minimumloon);
  • de werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar; en
  • de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

De hoogte van het LIV is € 0,49 per verloond uur met een maximum van € 960 per werknemer per jaar.

>> Lees hier 5 tips om te besparen op je personeelskosten

De tijdelijke wijzigingen:

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Er komen tijdelijk 2 wijzigingen, die verband houden met de verhoging van het wettelijk minimumloon:

  1.  Eenmalige verhoging bedrag per verloond uur en maximale bedrag

Het bedrag aan LIV dat in 2023 wordt uitbetaald over 2022 wordt eenmalig € 0,78 per verloond uur (was: € 0,48). Het maximale bedrag wordt € 1.520 (was: € 960) per werknemer per kalenderjaar. Voor 2023: het bedrag aan LIV dat in 2024 wordt uitbetaald over 2023 wordt eenmalig € 0,63 per verloond uur (was: € 0,49). Het maximale bedrag wordt € 1.242 (was: € 960) per werknemer per kalenderjaar.

  1. Verhoging bovengrens uurloon

De bovengrens van het uurloon wordt verhoogd. Deze bovengrens wordt vastgesteld als het wettelijk minimumloon van juli 2023 wordt vastgesteld.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over het lage-inkomensvoordeel (LIV) of de wijzigingen voor 2023? Of wil je jouw personeel en salarisadministratie moderniseren? Neem dan nu contact met ons op.

Blogs die je misschien ook interessant vindt: