Arbeidsovereenkomst opstellen? Lees nu deze 3 tips die je veel geld en problemen gaan besparen

 1. Check of een CAO van toepassing is
 2. Implementeer een personeelshandboek met huisregels
 3. Zorg voor een duidelijke functieomschrijving en verwijs hiernaar in de arbeidsovereenkomst

Het lijkt zo eenvoudig, je download een conceptovereenkomst van het web, vult de gegevens van de in-dienst-te-nemen-medewerker in en hoppa, je hebt een arbeidsovereenkomst. Helaas zien we in de praktijk dat de meeste arbeidsovereenkomsten hierdoor aan alle kanten rammelen en dat leidt tot grote risico’s en hoge kosten voor werkgevers wanneer een medewerker bijvoorbeeld ziek wordt, overstapt naar de concurrent (en klanten meeneemt) of met werkgever in conflict komt (arbeidsconflict).

>> Bekijk hier onze checklist voor het in dienst nemen van personeel

De arbeidsovereenkomst is een belangrijk document waarin is vastgelegd hoe de arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever is geregeld en waar steeds weer op wordt terug gevallen als er vragen zijn over de arbeidsverhouding. Vragen zoals:

 • Hoe gaan we om met langdurige ziekte van de medewerker?
 • Mag de medewerker bij klanten in dienst treden?
 • Mag de medewerk voor zichzelf beginnen en klanten meenemen?
 • Is er een pensioenregeling afgesloten?
 • Is er een overwerkverplichting?
 • Etc.

De lijst met vragen die kunnen ontstaan tijdens het dienstverband is enorm en wanneer daarbij sprake is van onduidelijkheid ligt een (kostbaar) arbeidsconflict al snel op de loer, net als het risico op forse nabetalingen aan medewerkers (bijvoorbeeld 10 jaar achterstallige pensioenpremie.) Van tevoren goed nadenken over de gewenste arbeidsverhouding en dit op de juiste wijze formuleren en vastleggen in een arbeidsovereenkomst bespaart werkgever en ook werknemers veel ellende.

Wij zien op heel veel punten dingen fout gaan met arbeidsovereenkomsten maar om deze blog leesbaar te houden qua tijdsduur beperken we ons tot drie punten gewoon goed geregeld moeten zijn in elke arbeidsovereenkomst om problemen verderop tijdens het dienstverband te voorkomen.

>> lees hier hoe je eenvoudig in control komt van je personeel en salarisadministratie

1. Check of een CAO van toepassing is

Ongeveer 85% procent van alle werknemers valt onder een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). Veel van deze CAO’s zijn door de overheid verplicht gesteld voor bepaalde branches waardoor werkgevers in zo’n branche verplicht zijn de arbeidsvoovrwaarden uit de CAO toe te passen op hun werknemers. Werkgevers die bijvoorbeeld salaris onder het cao-niveau betalen of medewerkers niet aanmelden bij het verplichte pensioenfonds riskeren fikse nabetalingen met boetes en verhogingen.

2. Implementeer een personeelshandboek met huisregels

De arbeidsovereenkomst is een basisdocument waarin de bedoeling van de arbeidsverhouding en de arbeidsvoorwaarden is vastgelegd tussen werkgever en de individuele werknemer. Daarnaast zijn er natuurlijk nog regels in de organisatie die voor alle werknemers gelden, denk aan:

 • Verlof aanvragen
 • Ziekmelden
 • Veiligheid en Arbo
 • Bonusregeling
 • Autoregeling
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Beoordelen en belonen
 • Gedragscode
 • Etc.

Het is belangrijk deze regeling vast te leggen in een personeelshandboek (arbeidsreglement) en deze integraal van toepassing te verklaren in de individuele arbeidsovereenkomst.

3. Zorg voor een duidelijke functieomschrijving en verwijs hiernaar in de arbeidsovereenkomst

Volgens de wet (art 7:655 BW) heeft een werknemer recht op een functieomschrijving. Maar los van deze verplichting is het belangrijk om goed vast te leggen wat er precies van de medewerker wordt verwacht. Enerzijds om discussie hierover in de toekomst te voorkomen en anderzijds om op terug te kunnen vallen mocht er toch een discussie ontstaan in de toekomst. De functieomschrijving kan als bijlage worden toegevoegd aan de arbeidsovereenkomst.

Hulp bij het opstellen van de juiste arbeidsovereenkomst

Vanwege de toenemende complexe regels en risico’s besteden steeds meer werkgevers het opstellen van arbeidsovereenkomsten uit. Wil jij het opstellen van arbeidsovereenkomsten ook uitbesteden aan een professionele partij met meer dan 25 jaar ervaring? Neem dan nu contact met ons op! https://paycheck.nu/contact/

Blogs die je misschien ook interessant vindt: