Wettelijke plichten bij verzuim

Werkgevers komen er bij een ziekmelding van één van hun werknemers soms achter dat niet alles rondom ziekte (meer) goed geregeld is. Wat is nu wel en niet handig en verplicht?

Arbodienst verplicht

Een werkgever is verplicht een contract te hebben met een Arbodienst. Op die manier is gewaarborgd dat werknemers bij ziekte naar een Arboarts kunnen. Een Arboarts geeft aan wat een werknemer, gezien diens ziekte, nog wel en niet zou kunnen doen. Ook stelt de Arboarts na 6 weken ziekte de verplichte ‘probleem-analyse’ op; essentieel om verdere re-integratie op te pakken.

Ziekteverzuimverzekering (bespaar twee jaar loon doorbetalen)

Een ziekteverzuimverzekering dekt de loonschade voor werkgevers bij ziekte van hun werknemer(s). Immers, bij ziekte moet het loon gewoon doorbetaald worden. Maximaal 2 jaar, en meestal in ieder geval de eerste maanden 100%. Dit verschilt meestal per CAO.

Een ziekteverzuimverzekering is niet verplicht, maar wordt wel vaak afgesloten. Meestal zijn deze loonkosten de eerste tijd nog wel te dragen en kan er zo premie bespaard worden. Maar moet er twee jaar lang doorbetaald worden terwijl er geen enkele productie van werknemer tegenover staat, dan hebben we het zomaar over bijna twee jaarsalarissen. Immers, de premies en belastingen moeten ook gewoon doorbetaald worden.

Verschillende soorten ziekteverzuimverzekeringen

Deze ziekteverzuimverzekeringen zijn er in alle soorten en maten. Alle loonkosten kunnen worden gedekt, of alleen het bruto-salaris. Ook kan er een keuze worden gemaakt voor de duur van het eigen risico. Uiteraard geldt: hoe langer het eigen risico, hoe lager de premie. Toch valt dit verschil in de praktijk, zeker bij organisaties met enkele werknemers in dienst, vaak mee en kan er tegen een relatief lage premie een korte eigen risicoperiode worden afgesloten (bijvoorbeeld 10 werkdagen). Het loont om dit door te laten rekenen. Premies worden doorgaans berekend op basis van de loonsom, en beginnen zo tegen de 2%.

RI&E

Iedere werkgever met werknemers moet beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. De Arbeidsinspectie kan boetes opleggen indien er geen RI&E aanwezig is. Maar ook kan een ziekteverzuimverzekeraar besluiten om niet uit te keren, omdat de werkgever niet heeft voldaan aan diens wettelijke verplichting.

Preventiemedewerker verplicht

De preventiemedewerker is wettelijk verplicht en dient samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners te werken aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf.

De wet is er duidelijk over: elk bedrijf is verplicht om ten minste één preventiemedewerker te hebben én die preventiemedewerker moet een van de eigen medewerkers zijn. Je mag dus geen externe adviseur of iemand anders van buiten als preventiemedewerker aanstellen. Bij een bedrijf met minder dan 25 medewerkers mag de directeur ook zelf de preventiemedewerker zijn.

De ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de keuze van de preventiemedewerker. Oók als de directeur de preventiemedewerker is.

Doe de verzuimscan

Wil je weten of jouw organisatie helemaal up-to-date is om ziekteverzuim goed op te vangen en geen onnodige kosten te maken? Neem dan contact met ons op voor een verzuimscan. Zo weet je direct waar je aan toe bent en welke actie je moet nemen om met verzuim om te gaan en kosten te besparen.

Blogs die je misschien ook interessant vindt: