Wat is aanzeggen (van de arbeidsovereenkomst)?

In de wet staat dat een werknemer met een tijdelijk contract een maand voor de laatste dag van de overeenkomst moet worden “aangezegd”. Dit betekent dat de werknemer schriftelijk bericht moet ontvangen of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd.

Aanzeggen niet hetzelfde als opzeggen

Aanzeggen is niet hetzelfde als opzeggen. Deze twee termen worden nogal eens door elkaar gehaald en dat terwijl ze bij verkeerd handelen verschillende financiële consequenties hebben.

Mag ook per e-mail

Het aanzeggen moet schriftelijk en mag ook per e-mail. Belangrijk is dan dat de werknemer ontvangst bevestigt of dat dit op een andere manier te bewijzen valt. Laat bij een persoonlijke overhandiging van de aanzeggingsbrief de werknemer tekenen voor ontvangst.

Een reden is niet nodig

Bij het aanzeggen hoeft geen reden gegeven te worden waarom een arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Aanzeggen is schriftelijk bevestigen dat een arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet en is bedoeld om een werknemer hier tijdig zekerheid over te geven.

Benoem eventueel gewijzigde voorwaarden

Voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd voor een periode van zes maanden en langer moet een werknemer schriftelijk op de hoogte worden gebracht over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, moet worden aangegeven onder welke voorwaarden. Als de voorwaarden niet uitdrukkelijk worden genoemd, dan wordt ervan uitgegaan dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet voor dezelfde tijd op dezelfde voorwaarden, voor maximaal een jaar.

Aanzegging opnemen in de arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst kan ook worden aangezegd door op te nemen dat er geen opvolgend contract zal worden aangeboden. Wees hier voorzichtig mee, want het kan een werknemer ook afschrikken vanwege de onzekerheid die dit geeft.

>> Check hier onze checklist voor het in dienst nemen van personeel

Wanneer hoef je niet aan te zeggen?

Aanzeggen is niet nodig als er geen einddatum in de arbeidsovereenkomst staat, bijvoorbeeld bij een project waarbij de arbeidsovereenkomst eindigt zodra het project is afgerond. De aanzegplicht geldt niet wanneer sprake is van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Ook is een vergoeding niet verschuldigd bij faillissement of uitstel van betaling.

Wat als je niet, of te laat aanzegt?

Als er niet schriftelijk en niet op tijd wordt aangezegd dan eindigt de arbeidsovereenkomst alsnog, maar ben je als werkgever de werknemer een bruto maandsalaris (zonder andere looncomponenten) verschuldigd.

Wat als de aanzegging alleen te laat is?

Als de aanzegging correct maar te laat gedaan is, dan wordt de boete naar rato berekend. Bij een aanzegging die bijvoorbeeld een week te laat is, geldt een week van het bruto maandsalaris als aanzegvergoeding. Binnen twee maanden na het einde van het dienstverband moet er door de werknemer aanspraak gemaakt worden op de aanzegvergoeding. Na die periode vervalt het recht hierop.

Let er dus op dat je op tijd bent met aanzeggen, want anders kost je dat zomaar een bruto maandsalaris.

Heb je vragen over aanzeggen, of over personeel en arbeidsovereenkomsten? Stel dan nu je vraag en neem contact op.

Blogs die je misschien ook interessant vindt: