Waarom de WHK-beschikking direct van invloed is op de winst van een onderneming

Voor alle werkgevers in Nederland

Binnenkort valt hij bij alle werkgevers van Nederland op de mat, de WHK-beschikking. Oftewel de beschikking Werkhervattingskas. In deze beschikking staan kort gezegd de premies die je als werkgever moet afdragen aan de overheid en waaruit de uitkeringen in Nederland worden gefinancierd.

Niet klakkeloos in de salarisadministratie kloppen

Vaak gaat de WHK-beschikking na ontvangst rechtstreeks door naar de salarisadministratie. Die moet immers de premiepercentages invoeren zodat bij de verloning van het personeel de juiste premies worden afgedragen (dit gaat overigens ook best vaak fout, met vaak dure gevolgen voor de werkgever, maar daarover een andere keer. ) De WHK-beschikking wordt in veel gevallen niet gecontroleerd op juistheid, men vertrouwt er op dat beschikking door het UWV wel juist is berekend en meestal is binnen de organisatie ook niemand beschikbaar met de juiste kennis om de beschikking te controleren.

Er zitten vaak fouten in de beschikking

Als het UWV de beschikking berekent neemt het daarin onder andere mee hoeveel werknemers er bij een werkgever ziek uit dienst zijn gegaan en een uitkering hebben gekregen (ziektewet of WGA). En hier gaat het vaak mis. Er worden bijvoorbeeld werknemers toegerekend die al weer beter zijn en (ergens anders) aan het werk zijn, of er worden werknemers toegerekend met een no-risk status.

Fouten leiden tot hogere premies

Als zieke werknemers in een uitkering terecht komen dan leidt dit tot een hogere premie voor de werkgever, zo is dit nu eenmaal geregeld in Nederland. Als er onterecht werknemers worden toegerekend dan is de premie dus ook onterecht hoog. Gelukkig kun je daar bezwaar tegen maken en om een correcte beschikking vragen.

Serieuze bedragen

Stel je hebt als werkgever een premieloonsom van € 10 miljoen per jaar en je betaalt door een foute beschikking drie jaar lang 0,5 procent te veel premie dan praat je over een bedrag van € 150.000,-. Als je de beschikking niet controleert kun je dus flinke bedragen laten liggen, zonder dat je het door hebt. Dit is direct van invloed op de winst van de onderneming. Dit werkt echter ook andersom, hoe meer zieke werknemers uit dienst hoe hoger de premie en hoe lager de winst.

Geld terug van belastingdienst

Het goede nieuws is dat je te veel betaalde premie terug kunt vragen aan de belastingdienst, soms tot 5 jaar terug. Gezien de complexe materie is het wel verstandig om dit over te laten een specialist.

Blogs die je misschien ook interessant vindt: