Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) opstellen? Op deze drie dingen moet je letten

  1. Is een AVR wel bindend (rechtsgeldig)?
  2. Kan je een AVR wel wijzigen?
  3. Neem een gedragscode op, met wat wél mag

Een arbeidsvoorwaarden reglement (AVR) of ook wel personeelshandboek of personeelsgids genoemd is een (online) document waar alle regels en voorschriften van een werkgever in staan. Superhandig voor werknemers als naslagwerk om te kijken hoe het ook alweer zat met bijvoorbeeld ouderschapsverlof aanvragen of hoe je je ook alweer ziek moet melden. Een AVR geeft duidelijkheid over de spelregels in de organisatie. Toch zitten er wat haken en ogen aan een AVR, hieronder behandelen we drie van de punten waar je op moet letten.

1.Is een AVR wel bindend (rechtsgeldig)?

Een AVR is pas rechtsgeldig, dat wil zeggen dat de medewerker zich er ook aan moet houden, als de medewerker vooraf op de hoogte was van de inhoud van het AVR en daarmee ook aantoonbaar heeft ingestemd.

Werknemer moet vooraf op de hoogte zijn

Een werknemer hoeft zich nhatuurlijk niet te houden en bepaalde regels die niet redelijk en billijk zijn en waarvan hij vooraf niet op de hoogte was.

Verwijzing opnemen in de arbeidsovereenkomst

Daarom is het van belang bij aanvang van het dienstverband, dus voordat de arbeidsovereenkomst wordt getekend, de werknemer op de hoogte te stellen van de inhoud van het arbeidsvoorwaardenreglement en In de uiteindelijke arbeidsovereenkomst een verwijzing op te nemen naar het  AVR, oftewel een incorporatiebeding.

AVR moet onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst

Daarmee maakt het AVR rechtsgeldig onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst en is de werknemer ook verplicht om zich de houden aan de regels en voorschriften .

>> Lees hier 3 tips voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst

2. Kan je het AVR wel wijzigen?

Een werkgever mag overeengekomen arbeidsvoorwaarden niet zomaar eenzijdig wijzigen.

Alleen bij zwaarwegende belangen

Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden door de werkgever is wel mogelijk, maar dan moet er in ieder geval een eenzijdig wijzigingsbeding zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst en er moet sprake zijn van zodanige zwaarwegende belangen voor de werkgever dat de belangen van de werknemer hiervoor mogen wijken.

Van deze situatie is niet snel sprake zo is gebleken uit de vele uitspraken van rechters hierover.

Of in goed overleg

Een AVR kan dus Alleen worden gewijzigd Als je hier overeenstemming hebt bereikt met de werknemer(s) of als er sprake is van een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad wanneer je met hen overeenstemming hebt bereikt. Vaak is het wijzigen van arbeidsvoorwaarden dus een kwestie van onderhandelen en goed overleg .

AVR opstellen als werknemers al langer in dienst zijn

Wanneer je een arbeidsvoorwaardenreglement wilt gaan opstellen voor werknemers die al langere tijd in dienst zijn is het dus van groot belang dat je dit gezamenlijk en in overleg met de reeds aanwezige werknemers doet.

>> Lees hier hoe je “in control” bent van HR en salarisadministatie

3. Neem een gedragscode op, met wat wél mag

Vaak is een AVR een verzameling van regels en voorschriften die de werknemers vooral vertellen hoe bepaalde procedures lopen en wat de consequenties zijn als de regels en voorschriften worden overtreden.

Teveel focus op wat niet mag is negatief

Wat wij heel vaak zien In de praktijk is dat werkgevers de werknemers vergeten te vertellen wat wel mag en welk gedrag wel wordt verwacht In de dagelijkse praktijk.

Gedragscode met kernwaarden van de onderneming

Neem in je AVR dus een gedragscode op waarin jouw kernwaarden zijn benoemd en hoe je deze In de praktijk ingevuld wil zien . dus hoe gaat men in jouw organisatie om met zaken als samenwerking, collegialiteit, klantvriendelijkheid, verantwoordelijkheid nemen etcetera.

Kernwaarden zijn de basis voor goed werkgeverschap

Dit is de basis voor goed werkgeverschap en een aantrekkelijke  bedrijfscultuur waar talentvolle mensen graag in willen blijven werken.

>> Lees hier het geheim van een moderne salarisadministratie

Hulp bij AVR opstellen

Ben jij op zoek naar een concept arbeidsvoorwaardenreglement om aan te passen of heb je hulp nodig bij het opstellen of wijzigen van het arbeidsvoorwaardenreglement neem dan nu contact met ons op.

Blogs die je misschien ook interessant vindt: