Werkgevers krijgen tot € 84.000,- terug van het UWV

De transitievergoeding die in principe door werkgever betaald moet worden bij beëindiging van het dienstverband op diens initiatief, wordt in 3 gevallen gecompenseerd door UWV:

  1. Indien het dienstverband wordt beëindigd vanwege (meer dan) 2 jaar arbeidsongeschiktheid van werknemer;
  2. bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering werkgever;
  3. bij bedrijfsbeëindiging wegens overlijden werkgever.

De situaties zoals onder 2 en 3 genoemd gelden sinds 2021, en alleen voor kleine werkgevers (max. 24 werknemers). Daarnaast gelden nog wat andere voorwaarden. De reden zoals in 1 geldt sinds vorig jaar.

Compensatie transitievergoeding bij meer dan 2 jaar ziekte

De aanvraag voor de compensatie transitievergoeding bij beëindiging ivm 2 jaar arbeidsongeschiktheid van werknemer kon gedaan worden vanaf 1 april 2020. Dit betrof ook oude situaties; er gold een terugwerkende kracht tot dienstverbanden die zijn beëindigd op of na 1 juni 2015.

Let op! Je moet er wel snel bij zijn want sinds 1 april 2020 geldt dat er binnen 6 maand na volledige betaling van de transitievergoeding een aanvraag voor compensatie moet worden gedaan, om de compensatie te kunnen krijgen.

Praktijk

Op 1 april vorig jaar zaten wij startklaar en sindsdien hebben we vele aanvragen voor onze klanten verzorgd. Het is onze ervaring dat UWV flink de tijd neemt om de aanvraag te beoordelen. Soms meer dan 6 maanden (!). Maar als ze dan een beslissing hebben genomen, staat dan ook binnen 5 dagen het volledige bedrag op de rekening van werkgever. Dat kan dus oplopen tot € 84.000.

Momenteel wordt gewerkt aan een Regeling compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte werkgever. Deze is echter momenteel nog niet van kracht.

Meer weten over de (compensatie) transitievergoeding? Of over ontslag na 2 jaar ziekte? Neem contact met ons op

Blogs die je misschien ook interessant vindt: