Nieuwe regeling voor thuiswerkplannen Overijsselse werkgevers

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling voucherregeling thuiswerkplannen (USOVTWP) gepubliceerd.

Met deze al aangekondigde nieuwe regeling wil de provincie Overijsselse werkgevers waar mogelijkheden voor thuiswerken zijn, stimuleren een thuiswerkplan te maken om werknemers een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit.

Subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers met ten minste 50 werknemers in het totaal van fysieke vestigingen in Overijssel, waarbij aanvragers met enkel een fysieke vestiging in de gemeente Deventer uitgesloten zijn om een aanvraag in te dienen. Werkgevers in de gemeente Deventer zijn uitgesloten omdat deze gemeente mogelijkheden heeft binnen de Cleantechregio.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het laten opstellen van een thuiswerkplan dat door de werkgever wordt uitgevoerd. Een thuiswerkplan betreft een plan waarin beschreven is welke maatregelen een werkgever neemt voor het spreiden van thuiswerkende werknemers over de week, het spreiden van het reizen naar het werk over de dag en het spreiden van het reizen over diverse vervoermiddelen. Bij het opstellen van een thuiswerkplan zal aandacht besteed moeten worden aan de aspecten motivatie en cultuur, faciliteiten thuis en op kantoor, en spelregels en afspraken.

De subsidie bedraagt een vast bedrag van:

  • € 3000 voor werkgevers met 50 tot en met 99 werknemers;
  • € 3500 voor werkgevers met 100 tot en met 249 werknemers;
  • € 4000 voor werkgevers met 250 of meer werknemers.

Aanvragen kunnen van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021 worden ingediend bij de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. Het subsidieplafond voor 2020 bedraagt € 250.000.

Meer weten over subsidies voor personeel, of nooit meer een subsidie missen? Neem nu contact op, of check ons handige premiekorting- en personeelssubsidie-abonnement

Blogs die je misschien ook interessant vindt: