Maak direct meer winst door deze oplossing voor arbeidsongeschikte werknemers

Steeds meer werkgevers realiseren snel enorme kostenbesparingen op werkgeverslasten en krijgen zo meer grip op (de kosten) van re-integratie van zieke (ex-) werknemers,

Dit doen ze onder andere door eigenrisicodrager voor de WGA  te worden (de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten)

Hoe dat werkt lees je hieronder:

Sociale premies nemen toe bij langdurig ziekteverzuim

Alle werkgevers in Nederland betalen sociale premies. Deze worden berekend door de salarisadministratie en vervolgens via de loonaangifte maandelijks door de belastingdienst geïnd. Eén van deze premies is de WGA premie. De hoogte van deze premie is afhankelijk van het aantal medewerkers dat in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht is gekomen. Elke medewerker die in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht komt leidt tot een 10 jarige premieverhoging voor de werkgever.

Veel werkgevers weten niet of hun WGA premie wel klopt

Iedere werkgever ontvangt elk jaar een (WHK) beschikking van het UWV met daarin het premiepercentage voor het volgende jaar. Het is van het grootste belang om te controleren of de berekening van de premie wel klopt, want je betaalt als werkgever als snel duizenden tot honderdduizenden euro’s teveel premie als die te hoog is vastgesteld.  De meeste werkgevers hebben echter geen idee hoe zo’n berekening te controleren of wat de spelregels daarvoor zijn. Daarom betalen veel werkgevers onnodig veel aan sociale premies.

Eigen risicodragers betalen geen WGA premie meer

Wanneer je als werkgever eigen risico drager wordt voor de WGA betaal je geen gedifferentieerde premie meer. Je betaalt de uitkeringen van arbeidsongeschikten dan zelf en sluit hiervoor een verzekering af. De verzekeringspremie is in de regel lager dan de gedifferentieerd premie en daarmee heb je als werkgever een eerste besparing te pakken.

Eigen risicodragers kunnen beter, sneller, en goedkoper uitvoering geven aan wettelijke sociale verplichtingen

Een werkgever die eigen risicodrager (ERD) wordt neemt de re-integratieplicht van ex medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV over. Vaak wordt dit dan weer uitbesteed aan een re-integratiebedrijf.
Zo kan door een actief re-integratiebeleid de periode dat de medewerker een uitkering ontvangt vaak verkorten, waarmee de kosten van de uitkeringen afnemen. Bovendien kunnen werkgevers door goed verzuim- en preventiebeleid het ziekteverzuim aanzienlijk verlagen en daarmee ook het aantal medewerkers dat in de WGA terecht komt. Dit kan aanleiding zijn om een lager premie overeen te komen met de verzekeraar en zo nog verder te besparen op sociale lasten.

Eigen risico drager worden makkelijker dan je denkt

Om ERD te worden heb je inzicht nodig in de opbouw van je huidige gedifferentieerde premie en je hebt een verzekeraar nodig met gunstige voorwaarden. Vervolgens kun je per 1 januari of 1 juli van elk jaar uit het stelsel van het UWV stappen.
.

Start nú met besparen

Wil jij ook besparen op werkgeverslasten en verzuimkosten en zo direct meer winst maken? En een effectief verzuim- en preventiebeleid voeren? Of wil je laten onderzoeken wat het jou oplevert als je eigen risicodrager wordt? Neem dan nu contact op.

Blogs die je misschien ook interessant vindt: