Wat hebben sociale zekerheid, personeelszaken en salarisadministratie met elkaar te maken?

Personeel in dienst hebben draait voor de overheid allemaal om wet- en regelgeving. En dat allemaal om premie te kunnen heffen voor het UWV ten behoeve van de sociale zekerheid. Premies voor de sociale verzekeringen zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en de Wet Inkomen Arbeidsongeschiktheid.

Naast premiebetalers aan het UWV zijn werkgevers ook een verlengstuk voor de belastingdienst, zodat de loonbelasting keurig elke maand bij de werknemers kan worden geïnd. De hoeveelheid af te dragen premie en loonbelasting wordt berekend door de salarisadministratie met volledig geautomatiseerde programma’s en software. De salarisadministratie moet echter wel gevoed worden met de juiste percentages en hiervoor is kennis van de sociale zekerheid nodig.

De hoogte van de af te dragen premie is ook afhankelijk van bijvoorbeeld het type contract dat je een medewerker geeft. Zo leidt een tijdelijk contract tot een hoge WW-premie en een contract voor onbepaalde tijd tot een lage WW-premie. En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen die duidelijk maken dat je voor een goede salarisadministratie kennis nodig hebt van personeelszaken en sociale zekerheid en omgekeerd. Om in control te zijn moet je alle drie de vakgebieden beheersen en dat is wat Paycheck doet.