In control van HR met online personeel- en salarisadministratie

Wat is in control van HR?

Als werkgever heb je te maken met een oneindige hoeveelheid regels die tegenwoordig ook nog bijna dagelijks veranderen. Daarnaast brengt het inzetten van personeel veel kosten met zich mee, kosten die niet direct zichtbaar zijn zoals loonbelasting, sociale zekerheidspremies, verzuim. In control zijn van HR betekent dat je inzicht hebt in je personeelskosten, de wetten en regels correct toepast (compliance) en dat je daarboven een gezonde aandacht hebt voor het welzijn van je personeel.

Inzicht in personeelskosten

Personeelskosten bestaan uit veel meer dan alleen het salaris van een medewerker. Daarbovenop betaal je sociale premies, sectorpremies, eventuele verzekeringspremies en premies voor aanvullingsfondsen. Deze premies worden betaald aan de belastingdienst, via de aangifte loonheffingen, vanuit de salarisadministratie. Maar hoe weet je nou of de juiste premies worden gehanteerd in de salarisadministratie en hoe weet je wat de juiste premies zijn? Het gaat vaak om grote bedragen en veel werkgevers weten hebben hier geen antwoord op. Paycheck geeft inzicht in personeelskosten en zorgt dat je de juiste premies betaalt.

Benutten van eventuele kortingen en subsidies?

Naast de veelheid aan premies en regels heeft de overheid ook stimulerende maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld premiekortingen voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Maar ook subsidies voor opleidingen en stageplekken en vangnetregelingen voor bepaalde zieke medewerkers. Voor bijvoorbeeld een MKB-onderneming loopt dit al snel op tot enkele duizenden euro’s per jaar en voor een bijvoorbeeld een grote zorginstelling tienduizenden euro’s per jaar. Nog steeds laten veel bedrijven geld liggen doordat ze onbekend zijn met deze regelingen. Paycheck helpt bij het benutten van alle stimulerende overheidsregelingen.

Toepassen van wet- en regelgeving

De inkt van de Wet Werk en Zekerheid was nog niet droog of de Wet Arbeidsmarkt in Balans werd alweer doorgevoerd. Dit alles met grote gevolgen voor werkgevers op het gebied van Sociale zekerheid, arbeidsrecht, personeel en salarisadministratie. Voor veel werkgevers, ook met salarisprofessionals in dienst is het niet meer te volgen en moet extern advies worden ingekocht. Paycheck is volledig op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat je tijdig wordt geïnformeerd over wijzigingen en hoe hier op in te spelen.

Online personeel- en salarisadministratie

De tijd van het versturen van loonstrookjes in een enveloppe is voorbij. Je medewerkers kunnen nu zelf inloggen in hun privé omgeving en hun loonstroken bekijken en downloaden, een verlofaanvraag indienen, hun NAW-gegevens wijzigen etc. Ook via een handige app op hun smartphone. Uiteraard is alles volledig privacy-proof.

Leidinggevenden kunnen verlofaanvragen goedkeuren en wijzigingen van werknemers goedkeuren, daarnaast kunnen ze overzichten inzien van hun afdeling.

Alle personeelsdossiers staan in de cloud: veilig en betrouwbaar. Die grote archiefkasten met al die mappen kunnen dus aan de kant, want je kunt nu overal ter wereld je personeelsdossiers in zien. Maar ook je betaalbestanden, loonaangiftes etc.

Verder kun je signalen instellen voor bijvoorbeeld wet verbetering poortwachter of jubilarissen, maar ook workflows. Met een workflow kun je een nieuwe medewerker uitnodigen om zelf online zijn personeelsgegevens in te voeren, vervolgens kun je er taken en acties aan hangen en aan medewerkers toewijzen om de indiensttreding optimaal te laten verlopen.

Gezonde aandacht voor het welzijn van personeel

Scholingsplicht, RIE, wet verbetering poortwachter etc. Dit zijn allemaal regels om goed met personeel om te gaan. Paycheck is ervan overtuigd dat goede werkgevers niet door regels worden gemaakt, maar door te luisteren naar hun personeel en aandacht te hebben voor personeel. Door in control te zijn van sociale zekerheid, HR en salarisadministratie heb je als werkgever je handen vrij om aandacht te geven aan je personeel en zo een succesvol bedrijf te creëren.

Wat levert in Control van HR zijn op?

Door in control te zijn van HR betaal je niet te veel premie, benut je alle kortingen en subsidies en ben je compliant met alle regelgeving. Daarbij hou je meer tijd over om je bezig te houden met de business en bijvoorbeeld het verbeteren van je bedrijfscultuur. Zo kun je in je organisatie en omgeving een sfeer waar mensen graag in willen werken en waar hun talenten het best tot hun recht komen. Hierdoor word je een aantrekkelijke werkgever en kun je makkelijker nieuwe mensen aantrekken en zullen goeie mensen langer bij je blijven. Medewerkers worden productiever en het het doorvoeren van innovaties en veranderingen wordt een natuurlijk proces. Ook zal het verzuim tot een minimum dalen.