HRM

Medewerker scan: wat speelt er in uw team, organisatie, of afdeling?

Vaak heerst in organisaties de waan van de dag. Nieuwe klanten moeten worden opgestart, belangrijke orders moeten de deur uit, vragen van klanten moeten beantwoord en zo voort. Oftewel er is veel aandacht voor de business, het gaat goed! Na een tijdje begint de motor van de organisatie echter te haperen. Goeie mensen vertrekken (naar de concurrent), er komt meer weerstand bij veranderingen, besluiten duren lang of blijven uit. Wat is er aan de hand? Van leidinggevenden hoor je verschillende verhalen, maar je kunt niet met iedereen in gesprek om te horen hoe het zit. Het knaagt en je kan je vinger er niet op leggen. Kortom, je hebt behoefte aan feedback, maar niet via cijfers of geruchten. Nee, feedback rechtstreeks van de werkvloer, van de mensen die in het productieproces zitten, bij de klant zitten, en de projecten uitvoeren. Maar hoe doe je dat?

Dat doe je met een Medewerker input scan, een gerichte uitvraag onder het personeel waarin je vraagt om een oordeel, een mening of suggestie van alle medewerkers. De scan geeft je een reëel beeld van hoe het er voor staat in je organisatie.

Specifiek Onderwerp

Je kunt de scan richten op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld gezondheid. Wat vinden je medewerkers nou eigenlijk van het gezondheidsbeleid. Doet je er als werkgever voldoende aan? Of te weinig? En is er eigenlijk wel behoeft aan? Zo ja welke behoefte dan? De scan geeft je gerichte informatie om het onderwerp af te stemmen op de behoeft van je personeel. Daardoor ervaar je minder weerstand en tevreden personeel/

New Hire onderzoek

Het afgelopen jaar zijn er meer dan 50 nieuwe medewerkers aangenomen, maar een deel is ook al weer weg. Hoe kan dit? Is er iets fout gegaan bij de werving en selectie? Zijn ze niet goed ingewerkt? Vragen waar je graag een antwoord op wil want het kost geld om nieuwe medewerkers aan te nemen en het kost nog meer geld als goede mensen aan de achterkant de deur uitlopen.  Met een New Hire onderzoek volg je de nieuwe medewerkers vanaf de binnenkomst in de organisatie. Hoe bevalt het het? Hoe wast het inwerktraject? Wat vond je goed en minder goed? Deze scan levert waardevolle input op van mensen die in je organisatie werken en nog niet helemaal in de waan van de dag zitten. Zij kunnen de organisatie een mooie spiegel voorhouden en geven informatie waarmee je het verloop kan beperken en kan werken aan tevreden personeel.

Imago scan

Wat vinden de medewerkers nou eigenlijk van de organisatie? Komen ze elke dag naar de zaak omdat ze er hun passie kunnen uitleven? Of komen ze de dag overleven op weg naar de volgende loonstrook. Vertellen ze vol trots op verjaardagen waar ze werken? Of schamen ze zich? De imago scan levert belangrijke informatie over hoe je er voor staat als werkgever. Zodat je kunt werken aan je imago want met een slecht imago is het moeilijk om goeie mensen te werven en nog moeilijker om ze vast te houden.

Arbeidsovereenkomsten

Een concept arbeidovereenkomst pluk je zo van internet, even n.a.w. gegevens invullen en klaar….. maar hoe zat het ook alweer met de opzegtermijn? En de einddatum? En hoe lang mag ik een tijdelijk contract geven… en met of zonder concurrentiebeding? Een arbeidsovereenkomst is zo gemaakt en verdwijnt na ondertekening ook snel in de la. Als er fouten in staan dan komt dit vaak pas later aan het licht, wanneer de werknemer ziek wordt en er discussie ontstaat over de loondoorbetaling (70% of 100%) of het einde van het dienstverband (was het nou tijdelijk of toch niet? ) Wij stellen een waterdichte arbeidsovereenkomst voor je op, rekening houden met jouw wensen, branche, cao etc.

Werkkostenregeling

Een draak van een regeling die werkkostenregeling  (WKR) maar ja, hij is nou eenmaal verplicht voor alle werkgevers in Nederland. E n als werkgever loop je als snel kans op een belastingheffing van 80% van bijvoorbeeld je bedrijfsfeest.  Wij kennen de WKR als onze broekzak en helpen je deze draak te verslaan.

Disfunctioneren

Vroeger was Jan een uitstekende collega. Altijd enthousiast, hardwerkend en veel goeie ideeën. De laatste tijd komt er echter steeds minder uit zijn handen. Ook meldt hij zich vaak ziek. Op deze manier kunnen we beter afscheid nemen van Jan…  maar wat kost dat wel niet?

Dit komt in bedrijven vaker voor dan je denkt en vaak eindigt het in ziekteverzuim en een moeizaam en duur re-integratie traject. Dat is niet nodig en kan ook anders. Belangrijk is om het niet te ver te laten komen  en tijdig in te grijpen door te achterhalen wat er speelt. Door met Jan in gesprek te gaan op een open en positieve manier en niet met een taai en op het verleden gericht functioneringsgesprek. Bij Empowerment coaching gaat de coach met Jan in gesprek over zijn functie en zijn welzijn. Hoe zit hij in de race op zijn werk? Hoe ziet hij de toekomst? Zijn er factoren die hem belemmeren in zijn werk of in de privé sfeer en hoe kunnen we die weg nemen. De coaching is soms confronterend om Jan wakker te schudden, maar ook motiverend om hem in actie te krijgen. De bal ligt bij Jan om weer een positieve bijdrage te leveren aan het bedrijf. De coaching is niet bedoel om “dossier op te bouwen” of om een negatief oordeel over te brengen namens de werkgever. Meer weten over Empowerment coaching? Neem nu contact op.

Reorganisatie

Er zijn twee grote opdrachtgevers bijgekomen, of je hebt een ander bedrijf over genomen. Of je hebt een nieuwe machine waardoor het hele productieproces verandert. Allemaal redenen waardoor functies overbodig kunnen worden, dubbele functies ontstaan of andere eisen aan het personeel gesteld worden. Redenen waardoor een reorganisatie nodig is. Maar hoe doe je dat dan? En hoe ziet de nieuwe organisatie er dan uit? En moeten we dan ook afscheid nemen van mensen? Bij een reorganisatie komt veel kijken, niet alleen op juridisch gebeid maar ook op het menselijke vlak. Een reorganisatie roept veel emoties op bij de medewerkers, maar ook bij de ondernemer of het management. En daar wordt het succes bepaald. Meer weten over reorganiseren? Neem nu contact op.

Complexe verzuimdossiers

Regelmatig komen wij bij bedrijven medewerkers tegen met een lange historie van ziekmeldingen. Deze medewerkers melden zich voor langere of kortere periodes ziek en zijn eigenlijk al jaren meer ziek dan aan het werk. Ondanks vele bezoeken aan de bedrijfsarts. Veel werkgevers vinden het lastig hier grip op te krijgen, want ziek is ziek niet waar? En de vele regels rondom ziekteverzuim maken het alleen maar moeilijker om stappen te zetten in het dossier. Met onze aanpak van complexe verzuimdossiers helpen we zowel de medewerker als de werkgever weer naar een rendabele situatie.

HR due dilligence

Personeel is vaak de grootste kostenpost in bedrijven. Wanneer je een bedrijf wil overnemen is het dan ook zeer verstanding om te onderzoeken hoe de personeelskosten in het bedrijf zijn opgebouwd. Bij overgang van onderneming gaan namelijk alle verplichtingen mee naar de overnemende partij. Ook verplichtingen die de verkoper niet is nagekomen gaan mee over en komen voor rekening van de koper. Als de verkoper “vergeten” is pensioenpremie af te dragen dan kan het pensioenfonds deze alsnog op koper verhalen en dat gaat om serieuze bedragen. Ook kan het UWV de kosten van uitkeringen die zijn ontstaan bij de verkoper, na de koop (gedurende 10 jaar) toerekenen aan de koper. Ook dit gaat om serieuze bedragen.

Laat ons voor je de onderneming koopt eerst een check doen op de (verborgen) personeelskosten, zo voorkom je verassingen en kun je eventuele risico’s meenemen in de prijsonderhandeling. Meer weten over HR due dilligence? Neem nu contact op.