HR subsidie center

Het is de overheid er veel aan gelegen om bepaalde doelgroepen aan het werk te krijgen en/of te houden. Bijvoorbeeld langdurig werklozen, mensen met een arbeidsongeschiktheidstatus , leerlingen en zo voort. Om jou als werkgever te stimuleren mensen uit deze doelgroepen in dienst te nemen heeft de overheid tal van stimulerende maatregelen in het leven geroepen. Zo zijn er mobiliteitsbonussen, opleidingssubsidies, vangnetregelingen etc., te veel om hier op te noemen. Vaak zijn werkgevers, maar ook HR-afdelingen niet op de hoogte van al deze regelingen en laten daardoor veel geld liggen. Voor werkgevers die willen voorkomen dat ze subsidie- of vangnetregelingen mislopen hebben wij het HR subsidiecenter ontwikkeld. Wij checken voor uw (nieuwe) medewerkers welke subsidie of vangnetmogelijkheden er zijn en vragen deze voor u aan, op no-cure no-pay basis of voor een vaste fee. Meer weten over personeelssubsidies? Neem nu contact op.