Wat is een Social Media beding? (Met voorbeeld)

En waarom dit in elke arbeidsovereenkomst zou moeten staan

Een social media beding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die bepaalt hoe werknemers zich op sociale media moeten gedragen in relatie tot hun werkgever tijdens en na afloop van het dienstverband.

Spelregels wat wel en niet mag

Het kan bijvoorbeeld beperkingen opleggen aan wat werknemers mogen posten over hun werk, collega’s of klanten op sociale media, of het kan bepalen welke sociale media platformen werknemers wel of niet mogen gebruiken tijdens werktijd.

Voorkomen van reputatieschade

Een social media beding is belangrijk omdat het duidelijkheid schept over de verwachtingen van de werkgever ten aanzien van het gebruik van sociale media door werknemers. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat werknemers zich negatief uitlaten over hun werkgever of collega’s op sociale media, wat kan leiden tot reputatieschade voor het bedrijf.

Beschermen van bedrijfsgeheimen

Daarnaast kan het bedrijfsgeheimen beschermen en voorkomen dat werknemers vertrouwelijke informatie over het bedrijf delen op sociale media.

In elke arbeidsovereenkomst

Het is raadzaam om een social media beding op te nemen in elke arbeidsovereenkomst, omdat het duidelijkheid schept over wat werknemers wel en niet mogen doen op sociale media in relatie tot hun werk. Werkgevers kunnen op die manier potentiële (kostbare) problemen en conflicten voorkomen.

Respecteer de vrijheid van meningsuiting

Het is echter belangrijk dat het social media beding niet te restrictief is en dat werknemers nog steeds hun vrijheid van meningsuiting kunnen uitoefenen buiten werktijd.

>> Check hier onze checklist voor het in dienst nemen van personeel

Voorbeeld social media beding

Een voorbeeld van een social media beding in een arbeidsovereenkomst zou als volgt kunnen luiden:

>Gebruik dit voorbeeld niet zonder het door een specialist te laten toetsen voor jouw specifieke situatie<

 “De werknemer erkent dat het gebruik van sociale media tijdens werktijd en/of in relatie tot het werk van de werkgever beperkt kan zijn en onderhevig is aan bepaalde regels. De werknemer zal zich, ook na beëindiging van het dienstverband, op sociale media op een professionele manier gedragen en zich onthouden van het plaatsen van ongepaste, beledigende, lasterlijke of vertrouwelijke informatie met betrekking tot de werkgever, klanten of collega’s. Daarnaast zal de werknemer zich, ook na afloop van het dienstverband, onthouden van het delen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie op sociale media. De werkgever behoudt zich het recht voor om de toegang van de werknemer tot bepaalde sociale media platformen tijdens werktijd te beperken of te blokkeren indien dit nodig wordt geacht voor de goede uitvoering van de werkzaamheden.

Boetebeding

Om het Social Media Beding afdwingbaar te maken is het verstandig om ook een boetebeding op te nemen, daarover later meer.

>> Lees hier meer tips bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst

Wil jij aan de slag met spelregels voor Social Media in je bedrijf en afspraken opnemen in de arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenreglement (AVR)? Neem dan nu contact op met Paycheck Personeelszaken

Blogs die je misschien ook interessant vindt: